print

Med vores specialmaskine kan vi bekæmpe store arealer samt komme helt tæt på bygninger, uden at der er risiko for forgiftning, som man ser med alm. gasning.  Behandlingen foretages ved, at der sendes kulilte i gangene. Behandlingen er ikke skadelig for andre dyr end dem som befinder sig i gangsystemerne i behandlingsøjeblikket.

Kontakt

Jens Hummelmose

Teamleder GRÆS

(+45) 22 70 88 14